GIỚI THIỆU CHUNG

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

Tên chính thức: CÔNG TY TNHH SX – TM VĨNH TRƯỜNG PHÁT

Tên giao dịch quốc tế: VINH TRUONG PHAT TRADING – PRODUCT CO., LTD

Điện thoại: 061 351 0631 – Fax: 061 351 0717

Email: support@vinhtruongphat.com

Mã số thuế: 360 085 4351

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sợi, vải dệt kim và hoàn thiện sản phẩm dệt

Người sáng lập: Bà Phan Thị Ngọc Anh

Phó Giám đốc sản xuất: Ông Hồ Phan Tấn Sỹ

Ngày thành lập: Năm 2000

Chính thức hoạt động sản xuất: Năm 2011