PE20

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2386 | Cật nhập lần cuối: 8/30/2014 10:07:08 PM | RSS

PE20

SỢI PE 20/1

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

ĐVT

Ne 20/1

Chi số thiết kế:

Ne

20/1

Sai lệch chi số Δn

%

1.30

Hệ số biến sai chi số CVn

%

1.00

Độ bền tuyệt đối P

G

1100

Độ bền tương đối P­o

G/Tex

36.7

Hệ số biến sai độ bền tương đối CVp

%

7.00

Độ săn thiết kế K

X/M

591

Sai lệch độ săn( độ săn thực tế so với lý thuyết)

%

4.50

Hệ số biến sai độ săn CVk

%

5.00 max

Hướng xe

Chiều

Z

Độ không đều Uster U (%)

7.84

Điểm mỏng Thins (-50%)

Điểm/Km

0.0

Điểm dày Thicks (+50%)

Điểm/Km

3.0

Điểm Neps (+140%)

Điểm/Km

15.0

Điểm Neps (+200%)

Điểm/Km

4.5

Độ xù lông

%

6.77

SH

%

1.48