PE30

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2230 | Cật nhập lần cuối: 8/30/2014 10:11:29 PM | RSS

PE30SỢI PE 30/1

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

ĐVT

Ne 30/1

Chi số thiết kế:

Ne

30/1

Sai lệch chi số Δn

%

1.00

Hệ số biến sai chi số CVn

%

1.35

Độ bền tuyệt đối P

G

650

Độ bền tương đối P­o

G/Tex

32.8

Hệ số biến sai độ bền tương đối CVp

%

7.0

Độ săn thiết kế K

X/M

678

Sai lệch độ săn( độ săn thực tế so với lý thuyết)

%

3.5

Hệ số biến sai độ săn CVk

%

5.00 max

Hướng xe

Chiều

Z

Độ không đều Uster U (%)

9.38

Điểm mỏng Thins (-50%)

Điểm/Km

0.0

Điểm dày Thicks (+50%)

Điểm/Km

4.5

Điểm Neps (+140%)

Điểm/Km

25.0

Điểm Neps (+200%)

Điểm/Km

5.0

Độ xù long

%

6.06

SH

%

1.38