PE40

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2431 | Cật nhập lần cuối: 8/30/2014 10:17:22 PM | RSS

PE40

SỢI PE 40/1

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

ĐVT

Ne 40/1

Chi số thiết kế:

Ne

40/1

Sai lệch chi số Δn

%

1.00

Hệ số biến sai chi số CVn

%

1.50

Độ bền tuyệt đối P

G

442

Độ bền tương đối P­o

G/Tex

29.9

Hệ số biến sai độ bền tương đối CVp

%

7.90

Độ săn thiết kế K

X/M

776

Sai lệch độ săn( độ săn thực tế so với lý thuyết)

%

2.5

Hệ số biến sai độ săn CVk

%

5.00 max

Hướng xe

Chiều

Z

Độ không đều Uster U (%)

10.75

Điểm mỏng Thins (-50%)

Điểm/Km

6.9

Điểm dày Thicks (+50%)

Điểm/Km

28

Điểm Neps (+140%)

Điểm/Km

15.0

Điểm Neps (+200%)

Điểm/Km

30.6

Độ xù long

%

6.03

SH

%

1.42