QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

1. Xác định nhu cầu và ra thông báo tuyển dụng:

Dựa vào tình hình sản xuất kinh doanh tương ứng với nguồn lao động hiện tại, công ty sẽ xác định được yêu cầu về lao động cho từng bộ phận, vị trí cần tuyển, các yêu cầu,…

2. Tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển:

Thông tin tuyển dụng được thông báo và đăng tuyển trên các kênh tìm việc, các ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc gián tiếp qua email,…

3. Sàng lọc hồ sơ đạt yêu cầu:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ các ứng viên qua các kênh (trực tiếp, email,…), công ty sẽ tiến hành sàng lọc dựa trên các tiêu chí tuyển dụng cho mỗi vị trí đã đưa ra

4. Mời tham dự phỏng vấn:

Qua sàng lọc ban đầu, công ty sẽ mời các ứng viên đạt đủ tiêu chuẩn lên tham dự phỏng vấn trực tiếp

5. Tổng hợp đánh giá năng lực:

Sau cuộc phỏng vấn, ban tuyển dụng (bao gồm đại diện phòng Nhân sự, Phụ trách chuyên môn/ Lãnh đạo công ty (nếu có) sẽ tổng hợp nhận xét và đánh giá khả năng phù hợp của các ứng viên

6. Tổng hợp đánh giá năng lực:

Sau cuộc phỏng vấn, ban tuyển dụng (bao gồm đại diện phòng Nhân sự, Phụ trách chuyên môn/ Lãnh đạo công ty (nếu có)) sẽ tổng hợp nhận xét và đánh giá khả năng phù hợp của các ứng viên

7. Tổng hợp đánh giá năng lực:

Sau cuộc phỏng vấn, ban tuyển dụng (bao gồm đại diện phòng Nhân sự, Phụ trách chuyên môn/ Lãnh đạo công ty (nếu có) sẽ tổng hợp nhận xét và đánh giá khả năng phù hợp của các ứng viên

8. Ký hợp đồng chính thức:

Sau khi chấm dứt thời gian thử việc, công ty sẽ tổng hợp và đánh giá về mọi mặt: chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc,… Đây chính là cơ sở để ký kết hợp đồng chính thức cho các bạn